Windows 8.1

Po sporej wpadce jaką zaliczyła firma Microsoft wydając „rewolucyjny” system Windows 8, firma wyciągnęła wnioski i bardzo szybko wydała kolejny system operacyjny z rodziny Windows. Początkowo miał on być jedynie zbiorem aktualizacji, jednakże firma z Redmond zdecydowała się na wydanie go jako pełnoprawnego systemu. Mowa oczywiście o systemie operacyjnym windows 8.1. Bardzo szybko okazało się, że system ten jest znacznie lepiej przyjmowany przez użytkowników od poprzednika, co pokazują liczne statystki – wkrótce po wydaniu windows 8.1 korzystało z niego więcej użytkowników niż z systemu Windows 8. Należy tutaj wspomnieć, iż wpływ na to miał fakt, iż wszyscy dotychczasowi użytkownicy systemu Windows 8 mieli możliwość jego zaktualizowania do wersji 8.1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów...